Ny sökning
BI1441

Hållbar hästhållning i landsbygdsföretag

Hästen äter foder som produceras i lantbruket, utnyttjar beten, har behov på inhysning och skötsel som ofta liknar våra övriga lantbruksdjur, dessutom kan hästens gödsel återföras till åkern. På lantbruken och på landsbygden finns stora möjligheter att tillgodose de olika behov som ställs av hästen. I många fall kan ett vanligt lantbruk ställas om till hästgård där det finns stallplatser och träningsanläggningar eller stuteriverksamhet. Hästhållning i större skala ställer krav på bra djurhantering, utrymme för verkning och skoning och veterinärundersökningar samt ofta specifika anpassningar för besök av kunder.

I kursen läggs fokus på hästens närmiljö och i ett projektarbete får studenterna arbeta fram en plan som skall beskriva en hästhållning och verksamhet med häst där gårdens resurser i form av mark, byggnader och arbetskraft används kreativt och lönsamt.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1441-20213 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kurslitteraturlista till kurs BI1441 Hållbar hästhållning i landsbygdsföretag - 2023

 Obligatorisk litteratur

Dessutom kommer länkar till litteratur att läggas upp på kurssidan på Canvas under kursens gång.

 Referenslitteratur (som kan läsas av de som vill fördjupa sig)

  • McGreevy, P. 2012. *Equine behavior - A Guide for Veterinarians and Equine Scientists. *London: W.B. Saunders
  • Ventorp, M. och Michanek, P. 2003. *Att bygga häststall – en idéhandbok. *Alnarp. Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbrukets Byggnadsteknik. Alnarp. (316 s) http://www.attbyggahaststall.com/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1441 Anmälningskod: SLU-20213 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 50%