Ny sökning
ST0059

Grundläggande matematik och statistik för biologer

Som agronom eller biolog kan du komma i kontakt med slumpmässiga fenomen, t.ex. osäkerhet hos mätdata. I denna kurs får du en introduktion till hur matematiska modeller kan användas för att dra slutsatser kring insamlade data och modellera dynamiska förlopp i naturen.

I kursen möter du i matematikdelen bl.a. en speciell typ av ekvationer, differentialekvationer, som är användbara för att modellera förlopp som beror av tiden. I statistikdelen presenteras statistiska grundbegrepp och några vanliga statistiska metoder. I regressionsanalys introduceras du till statistisk metodik för att studera samband mellan olika variabler.

Vid praktiskt arbete med data är det viktigt att kunna välja en lämplig metod för ett givet problem, och att kunna utvärdera resultatet från en metod och dra rimliga slutsatser. I kursen arbetar du med frågeställningar kring data i datorövningar med modern statistisk programvara.

Information från kursledaren

Kurskompendiet för statistikdelen kan köpas i receptionen i Uls hus för 130 kronor.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

ST0059-10403 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för ST0059

Läsåret 2023/2024

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30351)

2024-01-15 - 2024-02-14

Läsåret 2022/2023

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30176)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2022/2023

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-10209)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30296)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2021/2022

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-10212)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30222)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30179)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30096)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30148)

2018-01-15 - 2018-02-18

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Statistik Matematik/tillämpad matematik
Kurskod: ST0059 Anmälningskod: SLU-10403 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%