Ny sökning
TN0345

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring

Kursen ger en introduktion till ämnet arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är ett samlat begrepp för de kunskaper som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till människans biologiska, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar. Ämnesområden som behandlas: . Introduktion till Arbetsvetenskap, Psykosocial och organisatorisk miljö, Fysisk miljö, Information och interaktion i tekniska system, Metoder och utvecklingsprocesser, Ekonomiska och juridiska villkor.

Inblickar ges i nationell och internationell arbetsvetenskaplig forskning.

Information från kursledaren

Schema finns nu utlagt. Kursen genomförs på distans med inlämningar ungefär var tredje vecka och den sista uppgiften är en egen praktisk studie.

Obligatorisk kurslitteratur är "Arbete och teknik på människans villkor". redaktörer: Bohgard, Mats m. fl. , Prevent. Boken kan t ex köpas via Prevents webbshop : https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/bocker/arbete-och-teknik-pa-manniskans-villkor-0435e8de/

eller läsas i engelsk version på nätet : https://lms.onhumanterms.org/_onHumanTerms/login.aspx

I övrigt får ni material under kursens gång.

Välkomna!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0345-10255 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0345

Läsåret 2022/2023

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring (TN0345-10255)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring (TN0345-10320)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring (TN0345-10173)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring (TN0345-10275)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk kurslitteratur är "Arbete och teknik på människans villkor". redaktörer: Bohgard, Mats m.fl. , Prevent. Boken kan t ex köpas via Prevents webbshop https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/bocker/arbete-och-teknik-pa-manniskans-villkor-0435e8de/

eller läsas i engelsk version på nätet https://lms.onhumanterms.org/_onHumanTerms/login.aspx

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0345 Anmälningskod: SLU-10255 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 25%