Ny sökning
BI1277

Vertebratzoologi

Kursen behandlar ryggradsdjurens systematik, evolutionära historia, ekologi och huvudsakliga karaktärer med anknytning till deras förekomst och levnadssätt. Kursen ger även grundläggande artkunskap om svenska ryggradsdjur.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1277-20200 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1277

Läsåret 2022/2023

Vertebratzoologi (BI1277-20057)

2022-12-02 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Vertebratzoologi (BI1277-20100)

2021-12-03 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Vertebratzoologi (BI1277-20149)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Vertebratzoologi (BI1277-20098)

2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Vertebratzoologi (BI1277-20067)

2018-12-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Vertebratzoologi (BI1277-20011)

2017-11-27 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur till Vertebratzoologikursen

Det finns ingen litteratur i vanlig mening. Det betyder att närvaro vid föreläsningarna och att göra anteckningar blir extra viktigt. Läroboken från Organismvärlden kan också komma till nytta.


Den litteratur vi kommer att använda är bestämningslitteratur för fisk, grod- och kräldjur, fåglar, däggdjur samt en spårbok. Vi har en hel del att låna ut men det räcker inte alltid så att alla kan få varsitt exemplar till låns. Om du redan har någon bestämningslitteratur så ta med den till kursen.

Utan bestämningslitteratur i hyllan blir tillvaron tråkigare och du har användning för dem långt efter kursens slut.

Här är några tips till önskelistan till jul om inte förr. Glöm inte att kolla vad som finns att hitta antikvariskt (antikvariat.net, bokbörsen.se), bra böcker, billiga priser och återbruk.

Vad finns? Här är några exempel. En del finns inte i handeln längre men kan gå att hitta på antikvariat.

Fisk: Våra fiskar Nielsen & Svedberg, Fiskar-Pethon & Svedberg, Våra fiskar i färg- Pethon & Svedberg

Grod- och kräldjur: Grod- och kräldjur i Norden-Cedhagen och Nilson, Reptiler och amfibier i Europa-Arnold och Burton, Amphibians and reptiles of Britain and Europe-Speybroeck et al.

Fåglar: Fågelguiden-Mullarney, Svensson och Zetterström

Däggdjur: Nordens däggdjur-Birger Jensen, Däggdjur i Sverige- Bjärvall & Ullström

Spår: Spårboken-Preben Bang, Djurens spår Lars -Henrik Olsen, Tracks and signs of the animals of Britain and Europe-Lars-Henrik Olsen, A Collins guide to Animal tracks and signs-Preben Bang och Dahlström

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1277 Anmälningskod: SLU-20200 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%