Ny sökning
BI1283

Miljörelaterade frågor i växtproduktion

Central utgångspunkt är användningen av icke förnyelsebara resurser inom den biologiska produktionen och hur detta påverkar miljön. Kursen syftar till att studenten skall kunna föreslå lösningar och åtgärder i den biologiska produktionen som leder till ett uthålligt bruk och förvaltande av naturresurserna. Kursen fokuserar på den hortikulturella primärproduktionen, men ger även kunskaper och färdigheter som är generellt användbara inom bruk och förvaltning av naturresurserna oberoende av om det gäller produktion av livsmedel, industriråvaror eller upplevelser genom stadens grönområden. Kursen syftar också till att ge kännedom om hur en verksamhets miljöarbete kan dokumenteras och styras. Sammanfattat omfattar kursen tre infallsvinklar; beskrivning av en situation, analys ur olika perspektiv samt åtgärder.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1283

Läsåret 2023/2024

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20006)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20081)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20052)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20080)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20008)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20007)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20063)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Course literature BI1283 – Environmental issues of crop production

Book

Bauman H, Tillman A-M (2004) The Hitch Hiker’s Guide to LCA – An orientation in life cycle assessment methodology and application. Studentlitteratur. Lund. (ISBN 91-44-02364-2)

Reading seminars

  1. Clark M and Tilman D (2017) Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice. Environmental Research Letters 12:1-11.
  2. Schulte et al (2017) Prairie strips improve biodiversity and the delivery of multiple ecosystem services from corn-soybean croplands. PNAS 114.
  3. Lipper et al (2014) Climate-smart agriculture for food security. Nature Climate Change 4:1068–1072.
  4. Poore & Nemecek (2018) Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 360:987-992. 
  5. Nemecek et al (2015) Designing eco-efficient crop rotations using life cycle assessment of crop combinations. European Journal of Agronomy 65:40–51.
  6. Sutton et al (2011) Too much of a good thing. Nature Comment 472:159-161.
  7. Velthof et al (2014) The impact of the Nitrates Directive on nitrogen emissions from agriculture in the EU-27 during 2000-2008. Science of the Total Environment 468-469:1225-1233.
  8. Zhang et al (2016) The potential of fertilizer management for reducing nitrous oxide emissions in the cleaner production of bamboo in China. Journal of Cleaner Production 112:2536-2544.
  9. Schnug et al (2015) Responses of earthworms to repeated exposure to three biocides applied singly and as a mixture in an agricultural field. Science of The Total Environment 505:223-235. 
  10. Wallingford et al (2017) Evaluating a push–pull strategy for management of Drosophila suzukii Matsumura in red raspberry. Pest Management Science
  11. Hoeppner et al (2005) Energy use and efficiency in two Canadian organic and conventional crop production systems. Renewable Agriculture and Food Systems 21:60-67.

**NOTE: These 11 compulsory articles and reports are available in FRONTER. **

Additional reading

*Bommarco et al (2013) Ecological intensification: harnessing ecosystem services for food security. Trends in Ecology and Evolution 28: 230–238. *

*Delzeit et al (2016) Addressing future trade-offs between biodiversity and cropland expansion to improve food security. Regional Environmental Change 4:1-13. *

FAO (2009) Agriculture at Crossroads –* **Key recommendations from the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. Synthesis (approx. 100 pp) *

*FAO (2010) Climate Smart Agriculture. Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation. (approx. 50 pp) *

Lin (2011) Resilience in Agriculture through Crop Diversification: Adaptive Management for Environmental Change. BioScience 61:183-193.

Raworth (2012) A safe and just space for humanity – Can we live within the doughnut?

*Rockström et al (2009) Planetary boundaries: Exploring the safe operation space for humanity. *Ecology and Society 14(2:32).

Steffen et al (2015) Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *347:1-12. *

WWF (2014) Living Planet Report. Species and spaces, people and places. (approx. 200 pp)* *Tscharntke et al (2012) Global food security, biodiversity conservation and the future of agricultural intensification. Biological Conservation, 51:53-59.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Horticultural Science - Master's Programme Hortonomprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1283 Anmälningskod: SLU-20039 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%