Ny sökning
BI1293

Tillväxt och Utveckling hos Växter

Kursen ger en introduktion till växters tillväxt och utveckling och syftar till att ge kunskaper om molekylär och fysiologisk reglering av processer såsom celldelning, meristemaktivitet, embryogenes och organutveckling där växthormoner och andra signalmekanismer har en central roll. Xylemutveckling presenteras hela vägen från stamcellsnivån i kambie-meristemet till vedbildning i skogsträd. Även växternas anpassning till varierande miljöer behandlas. Inom den experimentella delen utnyttjas molekylära tekniker så som rekombinant-DNA, mutant- och dubbelmutantanalys i backtrav (Arabidopsis thaliana), "map" baserad genkloning samt tekniker för DNA-analys och proteininteraktionsanalys. Kursen har en stark anknytning till pågående och aktuell forskning.


Undervisningen omfattar föreläsningar, gästföreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturdiskussioner, eget seminarium och laborationer. Kursen indelas i tre moment: Teoriavsnitt, Litteraturstudie med seminarium och Laborationer.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1293

Läsåret 2023/2024

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20001)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20002)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20158)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20159)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20023)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20024)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20025)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20008)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20011)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20012)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20014)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20015)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20016)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20002)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20003)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20004)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Literature:** Course book:**

Plant Physiology and Development (6th edition)
Lincoln Taiz et al.
ISBN: 9781605357454
ISBN: 9781605352558

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1293 Anmälningskod: SLU-20168 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%