Ny sökning
BI1301

Tillämpad populationsekologi

Syftet med kursen är att ge en teoretisk plattform inom populationsekologi och viktiga tillämpningar där populationsekologi kan lösa reella problem. Viktiga teoretiska begrepp inom populationsekologi presenteras med hjälp av föreläsningar och litteraturstudier för att ge nödvändiga grunder, där kursen fokuserar på tillämpningar för att lösa reella problem i praktiken, med fördjupade analyser av utvalda aspekter. Kursen behandlar uthållig skötsel av beskattade djurpopulationer, samt svårigheter med bevarande av sällsynta eller hotade arter med hänsyn till demografiska och genetiska aspekter. Genom en kombination av föreläsningar och laborationer behandlar kursen genetik, struktur, demografi, dynamik och stabilitet. Metoder presenteras för att erhålla beslutsunderlag vid bevarande och skötsel av populationer (ex. bedömningar av demografisk struktur och populationsstorlek, mm).

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1301-20120 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1301

Läsåret 2022/2023

Tillämpad populationsekologi (BI1301-20134)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Tillämpad populationsekologi (BI1301-20040)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Tillämpad populationsekologi (BI1301-20016)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Tillämpad populationsekologi (BI1301-20032)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Tillämpad populationsekologi (BI1301-20054)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1301 Anmälningskod: SLU-20120 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%