Ny sökning
BI1317

Naturvårdsbiologi

Kursen kombinerar teoretiska och praktiska moment och innehåller föreläsningar, praktiska övningar, seminarier och projektarbeten. I datorövningar och projektarbeten får studenterna tillämpa och fördjupa sina kunskaper. I seminarier övas vetenskaplig förståelse, kritisk granskning och kritiskt tänkande. Obligatoriska moment: Seminarier, projektarbeten. Kursen ger studenten kunskaper som behövs för ett framtida arbete inom naturvårdssektorn eller för fortsatta akademiska studier. Kursen behandlar följande: 1) vetenskaplig grund för naturvårdsbiologin, 2) ekologiska teorier som används i naturvårdsarbetet, 3) global biodiversitet och globala hot, 4) olika perspektiv hos intressenter i naturvårdsarbetet.


Information från kursledaren

Välkommen till kursen i Naturvårdsbiologi!

Vi ses den 15/1 kl 10.00 i Tammsalen på Ekologicentrum. På Ekologicentrum kommer vi ha de flesta föreläsningarna, övningarna och arbetena.

Som vanligt kommer den litteratur vi arbetar med liksom extra litteratur, mediatips och andra användbara resurser läggas upp på Canvas. Gå in där så snart som möjligt för att förbereda dig på de föreläsningar och uppgifter som kommer, det kommer nu ha nytta av.

Håll också ett öga på Canvas eftersom anslag kommer kontinuerligt med uppdaterad info. Ta som vana att antingen kolla sidan en gång per dag så du ser nytt som händer där.

Har du några frågor hör av er annars ses vi i januari!

Åsa

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1317-30386 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1317

Läsåret 2022/2023

Naturvårdsbiologi (BI1317-30090)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Naturvårdsbiologi (BI1317-30199)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Naturvårdsbiologi (BI1317-30239)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Naturvårdsbiologi (BI1317-30185)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Naturvårdsbiologi (BI1317-30093)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Miljövetenskap Biologi Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1317 Anmälningskod: SLU-30386 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%