Ny sökning
BI1317

Naturvårdsbiologi

Kursen kombinerar teoretiska och praktiska moment och innehåller föreläsningar, praktiska övningar, seminarier och projektarbeten. I datorövningar och projektarbeten får studenterna tillämpa och fördjupa sina kunskaper. I seminarier övas vetenskaplig förståelse, kritisk granskning och kritiskt tänkande. Obligatoriska moment: Seminarier, projektarbeten. Kursen ger studenten kunskaper som behövs för ett framtida arbete inom naturvårdssektorn eller för fortsatta akademiska studier. Kursen behandlar följande: 1) vetenskaplig grund för naturvårdsbiologin, 2) ekologiska teorier som används i naturvårdsarbetet, 3) global biodiversitet och globala hot, 4) olika perspektiv hos intressenter i naturvårdsarbetet.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1317

Läsåret 2022/2023

Naturvårdsbiologi (BI1317-30090)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Naturvårdsbiologi (BI1317-30199)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Naturvårdsbiologi (BI1317-30239)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Naturvårdsbiologi (BI1317-30185)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Naturvårdsbiologi (BI1317-30093)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1317 Anmälningskod: SLU-30386 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%