Ny sökning
BI1320

Bin, biodling och pollinering

The course "Bees, beekeeping and pollination" examines the most important insect pollinators and gives an insight into their taxonomy, biology and ecological role. Practical work and excursions with focus on bumble bees, solitary bees and honey bees give both an understanding of the variations in biology and knowledge of specific pollinator species and how human activities may improve or impair survival of pollinating insects. Emphasis is put on the domesticated honey bee because of their importance both as honey producers and as pollinators of cultivated crops. Beekeeping is described in some detail with practical demonstrations of management, queen rearing and honey extraction.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1320-40065 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1320

Läsåret 2021/2022

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40149)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40135)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40049)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40063)

2019-05-03 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1320 Anmälningskod: SLU-40065 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%