Ny sökning
BI1383

Trädbiologi, genetik och evolution

Innehållet i kursen ger kunskaper om trädbiologi, och trädens egenskaper och roll i skogsekosystem och skogenshälsa på flera olika nivåer: molekylära, fysiologiska och ekologiska. Innehållet bygger på förståelse om huvudsakliga skillnader och likheter mellan växt, svamp och djurrikena som introduceras i början av kursen. Kursinnehållet tar upp hur de biologiska förutsättningarna, vad gäller trädens genetik, ved bildning, fotosyntes, vattentransport och näringsupptag, styr skogarnas hållbara nytta för människor och samspelet mellan naturens olika organismer.


Genomförandet av kursen bygger på föreläsningar, övningar, exkursioner, studiebesök, självstudier av kurslitteratur, gruppstudier av vetenskapliga artiklar, samt skrivande av rapporter. Exkursioner och studiebesök är obligatoriska delar av kursen.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1383

Läsåret 2023/2024

Trädbiologi, genetik och evolution (BI1383-20151)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Trädbiologi, genetik och evolution (BI1383-20054)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Trädbiologi, genetik och evolution (BI1383-20027)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

OBLIGATORISK

  1. Raven Biology of Plants

Author: Raven, Eichorn och Evert

ISBN: 9781464113512

Finns flera exemplar i Skogis biblioteket.

  1. Infectious Forest Diseases (laddas upp till Canvas som pdf)

Author: Paolo Gonthier, Giovanni Nicolotti

ISBN: 9781780640402

ICKE OBLIGATORISK

  1. Anatomy of Seed Plants

Author: Katherine Esau

ISBN: 978-0-471-24520-9

Icke obligatoriskt stöd litteratur till anatomi-delen av kursen.

  1. Genetic diversity och breeding

Forest Genetics Gösta Eriksson

Forest Genetics Thimothy White, 2007

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1383 Anmälningskod: SLU-20190 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%