Ny sökning
BI1391

Molekylär cellbiologi och mikrobiologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i cellbiologi, mikrobiologi, immunologi och genetik. Kursen syftar även till att integrera de olika ämnesområdena cellbiologi, mikrobiologi, immunologi och genetik samt ge en övergripande förståelse för systembiologi.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1391

Läsåret 2022/2023

Molekylär cellbiologi och mikrobiologi (BI1391-40095)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Molekylär cellbiologi och mikrobiologi (BI1391-40002)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Cellbiologi

***Essential Cellbiology ***

Alberts B., Hopkin K., Johnson A.D., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P. 2019.5.ed. WW Norton & Co, US. 864 sidor. ISBN 9780393680393.

Genetik

Genetics, a conceptual approach

Pierce, B.A. 2020. 7.ed. W.H. Freeman, US. 976 sidor. ISBN 9781319308315.

Parasitologi

Principles of Veterinary Parasitology

Jacobs D., Fox M., Gibbons L., Hermosilla C. 2015. Wiley-Blackwell, US. 312 sidor. ISBN (tryckt) 9780470670422, (e-bok) 9781118977446.

Mikrobiologi och immunologi

***Veterinary Microbiology and Microbial Disease ***

Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S. 2011. 2.ed. Wiley-Blackwell, US. 928 sidor. ISBN 9781405158237.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1391 Anmälningskod: SLU-30009 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%