Ny sökning
BI1407

Avancerad växtförädling och genetiska resurser

The course will provide the students with general knowledge necessary for participation in the debate concerning means and goals in breeding of plants for production of crop cultivars, as well as a general overview of modern trends in plant breeding.

Information från kursledaren

Dear all,

Welcome to the SLUNIK course site! You are warmly welcome to attend the course. The time schedule is available and mina modifications may occurr before the course start.

Let me know if you have any questions.

Best regards,

Lihua

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1407-20053 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1407

Läsåret 2022/2023

Avancerad växtförädling och genetiska resurser (BI1407-20084)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master's Programme Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1407 Anmälningskod: SLU-20053 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%