Ny sökning
BI1413

Genetik och Avel

Kursen syftar till att ge generella kunskaper i avel, särskilt aspekter av bevarandebiologi och inavel.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-04-18 och 2024-05-09

Andra kursvärderingar för BI1413

Läsåret 2022/2023

Genetik och Avel (BI1413-40096)

2023-03-22 - 2023-04-27

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Simm, G, Pollott, G, Mrode, R, Houston, R, Marshall. K. 2020. Genetic improvement of farmed animals. CABI. ISBN 9781789241723 (hård pärm); 978178241716 (mjuk pärm); 978178241730 (ePDF); 9781789241747 (ePub)

Engstrand, U, Olsson, U. Variansanalys och försöksplanering. Säljs på Servicecenter i Ulls hus, SLU (244 kr).

De två kursböckerna kompletteras med utdrag ur läroböcker och vetenskapliga artiklar, och det materialet kommer att finnas i canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: BI1413 Anmälningskod: SLU-30015 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%