Ny sökning
BI1431

Djurskydd – kontroll och bedömning

Syftet med kursen är att studenterna ska få fördjupade och praktiska kunskaper kring djurskydd och djurvälfärd i förhållande till lagstiftningen och den offentliga kontrollen. Studenterna fördjupar sin förståelse för samspelet mellan samhället och djurskyddsarbetet. Kursen behandlar offentlig förvaltning som en förberedelse för ett framtida yrke som till exempel djurskyddshandläggare på länsstyrelse eller arbete med djurskydd eller kontroll inom någon annan sektor.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Under kursen kommer i stor utsträckning gällande lagstiftning att användas som litteratur. Denna når du genom Jordbruksverkets webbplats:

https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/veterinara-forfattningshandboken


Du kommer också att läsa följande artikel:

Wotten M., 2017. Rethinking legal regulation of animal hoarding. Alternative law journal. 42(2), 137-142.


Nedan får du också förslag på litteratur som du kan läsa om du vill veta mer, men den är inte obligatorisk:

Diesen, E., 2016. Djurens juridik. Göteborg: Wolters Kluwer. ISBN: 9789139015352

Favre, D., 2011. Animal Law – welfare, interests and rights, second ed. Aspen Publishers. ISBN 978-1-4548-0266-2

Isenstam, T., 2019. Juridik för inspektörer. Lund: Studentlitteratur AB. Andra upplagan. ISBN: 9789144133966

Lundmark, F., 2016. Mind the Gaps! From Intentions to Practice in Animal Welfare Legislation and Private Standards. Doctoral thesis, 2016:95. SLU, Skara. ISBN 978-91-576-8692-3, eISBN 978-91-576-8693-0, http://pub.epsilon.slu.se/13669/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: BI1431 Anmälningskod: SLU-30029 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%