Ny sökning
BM0002

Styrning av skogliga värdekedjor

Kursen inleds med produktionsekonomi som omfattar processanalys, produktkalkyler, prognoser, materialplanering och kvalitetskontroll. Därefter behandlas försörjningskedjor och deras mål, struktur och komponenter - inklusive relationerna till affärsstrategi. Här behandlas utformning, planering, och samordning av produktion, flöden och lager i försörjningsnätverk - med fokus på kundnöjdhet, koordination och informationshantering. Metoder för miljöledning och livscykelanalys i produktions- och flödeskedjor studeras. Kursen innehåller även orienterande inslag om särdrag för produktionsplanering och flödesstyrning inom skogssektorn och annan biobaserad industri.


Genomförande

I kursen ingår föreläsningar, gästföreläsningar/studiebesök, seminarier och övningar där studenten ska analysera och bedöma verkliga fall samt träna på att kommunicera sina slutsatser på olika sätt såväl skriftligt som muntligt.


*Följande moment är obligatoriska *  • Gästföreläsningar/studiebesök

  • Seminarier


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig bioekonomi Skoglig företagsekonomi Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Bioekonomimanagement
Kurskod: BM0002 Anmälningskod: SLU-40132 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%