Ny sökning
DO0107

Djurens anatomi och fysiologi

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i biokemi, cellbiologi, anatomi och fysiologi, vilka är nödvändiga för att förstå hur det friska djuret fungerar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0107-10034 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0107

Läsåret 2022/2023

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10217)

2022-09-29 - 2022-12-01

Läsåret 2021/2022

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10084)

2021-09-30 - 2021-12-02

Läsåret 2020/2021

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10100)

2020-09-30 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10249)

2019-10-02 - 2019-12-03

Läsåret 2018/2019

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10291)

2018-10-04 - 2018-12-06

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Physiology of Domestic Animals Författare: Sjaastad, Hove, Sand ISBN: 978-82-91743-41-7 [Physiology of Domestic Animals] (http://www.scanvetpress.com)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0107 Anmälningskod: SLU-10034 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%