Ny sökning
DO0121

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om intensiv- och akutsjukvård för häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur. Kursen syftar även till att ge studenten övergripande försöksdjurskunskap.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-01-07 och 2024-01-28

Andra kursvärderingar för DO0121

Läsåret 2022/2023

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård (DO0121-20127)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård (DO0121-20033)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård (DO0121-20046)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Förslag på litteratur till DO0121, Djuromvårdnad vid intensiv- och
akutsjukvård

Litteraturlistan utgörs av förslag på litteratur och är således inte obligatorisk i kursen. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.


Aldridge, P. & O ́Dwyer, L. (2013). Practical Emergency and Critical Care Veterinary Nursing. Chichester: Wiley Blackwell. ISBN: 9780470656815

Coumbe, K. (2012). Equine Veterinary Nursing 2nd ed. Chichester: Wiley Blackwell. ISBN: 9780470656556. Kapitel: 7 (principer för akutvård), 8 (generella omvårdnadsprinciper), 14 (omvårdnad vid olika medicinska sjukdomstillstånd, repetition), 15 (föl), 18 (ffa s. 386-393) omvårdnad vid olika kirurgiska tillstånd)

Cooper, B., Mullineaux, E. & Turner, L. (2011). BSAVA Textbook of Veterinary Nursing. 5th ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association. ISBN: 9781905319268.
Kapitel: 1(etik), 21 (akutvård), (25- mest repetition), 26 (reproduktion, pediatrik) Alternativt motsvarande kapitel i andra upplagor

Donohoe, C (2012). Fluid Therapy for Veterinary Technichians and Nurses. Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-8138-1484-1.

Norkus, C. (2018). Veterinary Technician ́s Manual for Small Animal Emergency and Critical Care. Chichester: Wiley Blackwell. ISBN: 9780813810577

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0121 Anmälningskod: SLU-20011 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 50%