Ny sökning
EX0844

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0844

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40125)

2024-03-20 - 2024-08-16

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30188)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40087)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-20099)

2023-10-31 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30183)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-20100)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40149)

2023-03-22 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30285)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40148)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-20166)

2022-11-01 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30284)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-20165)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40067)

2022-03-24 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30145)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40066)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30144)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-20076)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40052)

2021-03-24 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30140)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40051)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30139)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-20073)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40105)

2020-03-25 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30205)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40104)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30204)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-20141)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40037)

2019-03-26 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30053)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-40036)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-30052)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844-20040)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Hortonomprogrammet Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: EX0844 Anmälningskod: SLU-20003 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%