Ny sökning
EX0848

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-08-25 och 2024-09-15

Andra kursvärderingar för EX0848

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-30102)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-20050)

2023-10-31 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-10139)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-40075)

2023-03-22 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-30116)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-20075)

2022-11-01 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-10123)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-40048)

2022-03-24 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-30120)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-20055)

2021-11-02 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-10125)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-30159)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-10166)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-30009)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-10013)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-30009)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi (EX0848-10021)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: EX0848 Anmälningskod: SLU-40041 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%