Ny sökning
EX0865

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0865

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E (EX0865-40133)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E (EX0865-40007)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E (EX0865-40023)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E (EX0865-40119)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E (EX0865-40103)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: EX0865 Anmälningskod: SLU-40003 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%