Ny sökning
EX0875

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.


Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.


Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.


Information från kursledaren

Dear all.

There will be an info meeting on Wednesday, the 31st of May at 3.00 pm.

via Zoom:

Meeting ID: 635 8761 5395

Passcode: 123456

Join Zoom Meeting

https://slu-se.zoom.us/j/63587615395

Warm welcome!

Bettina

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0875-10354 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0875

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30305)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30058)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10052)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30169)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10195)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30250)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10273)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30206)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10222)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30108)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10123)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: EX0875 Anmälningskod: SLU-10354 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%