Ny sökning
EX0902

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E!

Här kommer allmän information om registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Registrering på kurs

Ingen självregistrering tillämpas i denna kurs då samtliga studenter antas med villkor. Efter att kursen startat kommer kursledaren att återkomma till administrationen med en registreringslista där vi manuellt registrerar studenterna. Frågor om möjlig registrering vid villkorsantagning tas direkt med kursledaren.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0902-40158 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0902

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20158)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-40079)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20078)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-40102)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20112)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-40081)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20111)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-40068)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20073)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-40130)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20148)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Företagsekonomi Företagsekonomi
Kurskod: EX0902 Anmälningskod: SLU-40158 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%