Ny sökning
EX0944

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0944

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0944-10053)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0944-10199)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0944-10281)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0944-10055)

2019-09-02 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 152220 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: EX0944 Anmälningskod: SLU-10356 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%