Ny sökning
EX0950

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2024-06-14

Andra kursvärderingar för EX0950

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-40084)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-40150)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-40137)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-40051)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-30083)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-10089)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Markvetenskap Markvetenskap
Kurskod: EX0950 Anmälningskod: SLU-40197 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%