Ny sökning
EX0984

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0984

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-10128)

2023-08-28 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-10133)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-50031)

2023-06-05 - 2023-10-22

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-10200)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-30163)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-10199)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-50046)

2022-06-06 - 2022-10-23

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-30089)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-10088)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-50038)

2021-06-07 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-30027)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-10022)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-50055)

2020-06-08 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-30146)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0984-10148)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Skogsbruk med många mål Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: EX0984 Anmälningskod: SLU-30099 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%