Ny sökning
EX1008

Självständigt arbete i livsmedelsvetenskap - magisterprogrammet i livsmedelstillsyn

Examensarbetet genomförs enskilt och utgörs av ett självständigt arbete som innebär att studenten arbetar med någon problemställning som anknyter till livsmedelstillsyn. Detta görs företrädesvis vid en tillsynsmyndighet eller hos en livsmedelsproducent.


Seminarier om arbetssätt, samt skriftlig och muntlig redovisning ingår.


Arbetet redovisas skriftligt och muntligt vid ett arbetsseminarium för studiekollegor, handledare och examinator. Varje student skall agera opponent vid en annan students muntliga presentation.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX1008

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i livsmedelsvetenskap - magisterprogrammet i livsmedelstillsyn (EX1008-40169)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i livsmedelsvetenskap - magisterprogrammet i livsmedelstillsyn (EX1008-40158)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelstillsyn - magisterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1E)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: EX1008 Anmälningskod: SLU-40194 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%