Ny sökning
HO0142

Verksamhetsförlagd utbildning II

Kursen syftar till att ge insikt i förutsättningarna för professionell verksamhet inom hästnäringen samt till att möjliggöra träning av förvärvade kunskaper och realiserande av utvecklingsarbete i en autentisk miljö.

Information från kursledaren

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0142-20073 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0142

Läsåret 2023/2024

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0142-10189)

2023-10-31 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

OBLIGATORISK LITTERATUR

AFS 2008:17. Arbete med djur. Stockholm: Arbetsmiljöverket https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-foreskrifter-afs2008-17.pdf

Hellberg, A. (red) (2011) Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer i lydelse den 21 april 2018. Sverige: Arbetsmiljöverket. Tillhandahålls av kursledning.

Lantbrukarnas riksförbund (2019). Miljöhusesyn. Tillhandahålls av kursledning.

UNDP (2019) Globala Målen. Tillgänglig: https://www.globalamalen.se/ [2022-08-25]

Wolframm, I.A., Douglas, J. & Pearson, G. (2023) Changing Hearts and Minds in the Equestrian World One Behaviour at a Time. Animals. 2023:13,748. https://doi.org/10.3390/ani13040748

Utifrån särskilda anvisningar i kursens olika uppgifter ska även ett urval av den obligatoriska litteratur som finns i övriga kurser inom programmet användas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippologprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0142 Anmälningskod: SLU-20073 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%