Ny sökning
HU0007

Samhällsvetenskapliga metoder för hållbar utveckling

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att samla in, ordna och analysera empiriskt material som förberedelse för examensarbetet som avslutar programmet. Studenterna resonerar kring styrkor och svagheter i olika metodval inklusive etiska aspekter. Exempel på metoder som studenterna får möta under kursen är intervjuer, fokusgrupper, deltagande observationer, enkäter och diskursanalys. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas och relateras till aktuell forskning inom hållbar utveckling. Kursen utvecklar generella kompetenser genom övning i akademiskt skrivande.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen 'Samhällsvetenskapliga metoder för hållbar utveckling' (samläsning med 'Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling').

Vi ses första gången vid kursstart måndagen 15 januari klockan 10.15 i sal Q.

Preliminärt schema inklusive litteraturlista hittar ni här på kurssidan. Notera att all litteratur finns tillgänglig i e-format, och ni kommer att nå den via Canvasrummet (som publiceras i januari 2024). Där kommer ni också att hitta detaljerade läsanvisningar och seminarieinstruktioner etc.

Kursen är utformad för att förbereda er inför en framtida uppsats, och ni kommer att arbeta med era egna uppsatsidéer genom hela kursens gång. Kursens slutexamination utgörs av en projektplan för en uppsats. Börja gärna fundera på vad ni vill skriva era uppsatser om redan nu. Kursens första seminarium (19 januari) kretsar kring att utveckla ett forskningsproblem ur ett bredare intresse, och då är det bra om ni har börjat ringa in ett (eller flera) intressen.

Vi ser fram emot att dra igång kursen och träffa er alla. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor innan kursstart.

Med önskan om en rofylld långhelg och ett trevligt årsslut,

Linus & Katarina

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HU0007-30339 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0007 Anmälningskod: SLU-30339 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%