Ny sökning
HV0034

Hästens utfodring

Kursen behandlar översiktligt utfodring av häst. I kursen ges övergripande grunder gällande hästens digestion och näringsfysiologi. En del av kursen ägnas åt frågor kring produktion, näringsinnehåll och användbarhet av olika fodermedel för hästar. Utifrån dessa kunskaper diskuteras sedan frågor som rör utfodringsrekommendationer samt foderstatsberäkningar. I kursen behandlas även olika utfodringsstrategier och hur de kan påverka hästens hälsa, prestation och välfärd samt miljö och hållbarhet i hästhållningen.Kursledaren och administratören kan inte besvara frågor om behörighet till kursen, vi hänvisar till: [https://student.slu.se/studier/anmalan-och-antagning/behorighet/]()

Information från kursledaren

Kurshemsidan innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens olika moment. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att kunna följa kursen. Specifik kursinformation ges muntligt (online) under kursens första dag samt publiceras på kurshemsidan i lärplattformen Canvas. Antagna studenter självregistrerar sig och får därefter tillgång till kurshemsidan.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0034-30040 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

All litteratur till kursen tillhandahålls genom kursens lärplattform (Canvas).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi Naturvetenskap
Kurskod: HV0034 Anmälningskod: SLU-30040 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 25%