Ny sökning
HV0169

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på utfodring, produktkvalitet och ekonomi.Under träffarna besöker vi får- och lammköttsföretagare som berättar om sin produktion. Är tillräckligt många intresserade ordnas köttprovsmakning till självkostnadspris vid den obligatoriska träffen.Innehåll

- Biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet

- Marknadens behov av lammköttets kvalitet och kvantitet

- Hur kan förutsättningar skapas för bra köttkvalitet

- Fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov

- Ekonomi på företagsnivå

- Fårens roll i natur- och landskapsvård

- Produktionsförutsättningar beroende på areal, besättningsstruktur m.m.

- På översiktlig nivå behandlas raser, avel, djurhälsa och beteende

- Studiebesök, hullbedömning och möjlighet till köttprovsmakningPraktisk information om kursen:

- Kursen pågår under höstterminen 2021 (25 % av heltid) och hålls i huvudsak på svenska.

- Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara.

- Det obligatoriska tillfället är den 19-21 november.

- Den frivilliga träffen 18-19 september genomförs om tillräckligt många vill delta.

- Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling då huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform Canvas

- Kostnader kan förekomma för studenten i samband med träffarna (transport, kost, logi), vid studiebesök och frivilliga aktiviteter som köttprovsmakning

Information från kursledaren

Missa inte din plats, viktig information om registrering!

Observera att den här kursen inte tillämpar självregistrering, registrering sker efter uppropet. Du som är antagen till kursen ” Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion, 7.5 hp hösten 2023” och är intresserad av att ta din plats i anspråk ska delta personligen vid uppropet via zoom den 28 augusti kl. 16.00 Länk till uppropet mejlas till dig som är antagen i god tid innan den 28 augusti. För reservantagna gäller andra rutiner som meddelas via personligt mail).

Träffar, Skara

Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara. Deltagarna bekostar själva resor, förtäring och uppehälle.

  • Den frivilliga träffen 16-17 september genomförs om tillräckligt många vill delta. Anmälan till Annelie.Carlsson@SLU.se. Vi kommer under helgen besöka fyra gårdar samt lyssna på veterinär som diskuterar djurhälsofrågor m.m. Start lördag 9.30, slut ca söndag 16.30. Boka gärna boende i god tid.
  • Det obligatoriska träffen är den 10-12 november.

Med vänlig hälsing

Annelie Carlsson

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0169-10052 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0169

Läsåret 2021/2022

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion (HV0169-10298)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2018/2019

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion (HV0169-30188)

2019-01-21 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Får 2008, Författare: Erik Sjödin, Karl-Erik Hammarberg, Sten Sundås ISBN: 9789127117860

Övrig obligatorisk litteratur tillhandahålls på lärplattformen Canvas som öppnas vid kurstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0169 Anmälningskod: SLU-10052 Plats: Skara Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%