Ny sökning
HV0174

Naturvetenskaplig grundkurs - Sport- och sällskapsdjur

Kursen behandlar grundläggande evolutionsteori, evolutionära begrepp och domesticering, vävnaders och organs anatomi hos våra vanligaste husdjur samt grundläggande matematik och statistik. Kursen ger en introduktion till sport- och sällskapsdjurens (i huvudsak häst, hund och katt) roller i samhället, etisk argumentation och hållbart naturresursutnyttjande.


Anatomiundervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektionsövningar och gruppövningar med djurmaterial.


I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, studentaktiverande undervisning, presentationsövning och projektarbete.


Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och studiebesök.


Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning och kritiskt förhållningssätt.


Information från kursledaren

Kursledningen har beslutat att nästa tillfälle att tentera modulen matematik och statistik blir den 29 januari -22. Tentamen kommer att ges på plats på Campus Ultuna klockan 9.00-13.00. Det är obligatoriskt att anmäla sig till tentamen via Ladok Student.

Anmälan öppnar i Ladok den 26 november. Sista dag för anmälan är 16 januari -22. Tentamenssal kommer att läggas in i anmälan ungefär en vecka innan tentan.

Har du problem med din anmälan eller andra praktiska frågor, kontakta us-husdjur@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0174-10233 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Naturlig matematik Författare: Staffan Rodhe, inger Sigstam ISBN: 9789144020303 1) Biometri: grundläggande biologisk statistik Författare: Ulf Olsson, Jan-Eric Englund, Ulla Engstrand ISBN: ISBN: 9789144045771 1) Kompendium i husdjurens anatomi Kommentar: Kompendiet kostar c:a 150 kr och kommer finnas tillgängligt att köpa vid kursstart.
  2. From wild animals to domestic pets, an evolutionary view of domestication Författare: Driscoll, et al. Kommentar: Artikel, delas ut under kursen.
  3. Kompletterande litteratur delas ut under kursen. Har du frågor om litteraturen, kontakta kursledningen. 1) Introduction to Darwinian Evolution Författare: Solomon, E.P. Kommentar: Kapitel ur Biology, upplaga 8, delas ut under kursen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0174 Anmälningskod: SLU-10233 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100%