Ny sökning
HV0196

Avancerad djurvälfärd och djurskydd

Syftet med kursen är att ge studenterna en fördjupad kunskap och en holistisk syn på de tvärvetenskapliga ämnena djurskydd och djurvälfärd. Detta inkluderar såväl teoretiska som tillämpade kunskaper och färdigheter kopplade till dessa ämnen.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0196-10012 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0196

Läsåret 2022/2023

Avancerad djurvälfärd och djurskydd (HV0196-10168)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Avancerad djurvälfärd och djurskydd (HV0196-10013)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Appleby, M. Olsson, A., Galindozo, F. 2018. Animal Welfare 3rd ed. Wallingford, Oxfordshire, CABI. ISBN 9781786390202

Robertson I.A. 2015. Animals welfare and the law; Fundamental principles for critical assessment 1st edition. Abingdon, Oxon, Routledge. ISBN 9780415535632

Artiklar och annat inläsningsmaterial kommer finnas tillgängligt i Canvas under kursen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0196 Anmälningskod: SLU-10012 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%