Ny sökning
HV0202

Avancerad djurnutrition

The course intend to give in depth knowledge about metabolism and utilisation of nutrients in different animal species and animal categories. The course will also give insight about the theories and research methodology that are used within the subject.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0202-10069 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0202

Läsåret 2022/2023

Avancerad djurnutrition (HV0202-10263)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Course books

Cheeke, P. R. & Dierenfeld, E. S., 2010. Comparative animal nutrition and metabolism.** **CABI Publishing, CAB International, Wallingford, Oxon, UK (H ISBN 9781845936310)

Nutritional Physiology of Farm Animals, 1983. Edited by John RookP. C. Thomas. Longman, London, NY. 704 pp. ISBN-139780582455870

Suttle, N. F. 2010. Mineral nutrition of livestock. CAB eBooks. Available at:https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103291114

McDowell, LR. 2000. Vitamins in Animal and Human Nutrition. 2nd edition. Available at: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=362149

Recommended books

Champe, P. C., Harvey, R. A. & Ferrier, D. R., 2008. Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 4th edition/ Or other similar biochemistry literature.

Sjaastad, Ø. V., Hove, K. & Sand, O. 2003/2010. Physiology of domestic animals. / Or other similar animal physiology book.

Scientific papers

Selected scientific papers will be available on course start and used throughout the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0202 Anmälningskod: SLU-10069 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%