Ny sökning
HV0212

Hästens biologi

Kursen ger en introduktion till svensk hästnäring och behandlar områden som hästens anatomi och fysiologi, etologi, avel, reproduktion, utfodring, betesskötsel och hästhållning.

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Hästens biologi!

Kursen startar måndag 28 augusti kl 9.15 i Sal N i Undervisningshuset. För er planering vill vi informera er om ett par saker. Kursens andra dag (tisdag 29 augusti) ska ni få åka på intressanta studiebesök och se olika hästverksamheter. Studiebesöken är obligatoriska och ni blir borta hela dagen. På grund av schematekniska skäl kommer vi att behöva utnyttja en onsdag eftermiddag för en obligatorisk demonstration (13/9 kl 13-15).

Vi ser fram emot en intressant och givande kurs tillsammans med er!

Åsa och Cecilia (kursledare)

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0212-10023 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kurslitteratur till Hästens biologi HV0212 

Mer litteratur kan komma att göras tillgänglig under kursen. All litteratur är tillgänglig i Canvas, på internet eller som e-book som tillhandahålls av SLU:s bibliotek. 

Generellt

HNS. (2021). Hästar och uppfödare i Sverige. Nyckeltal för svensk hästuppfödning under åren 2016-2020. https://hastnaringen.se/app/uploads/2021/12/avelsrapport-2021-hastar-och-uppfodare-i-sverige.pdf

Hästhållning i Sverige 2016, rapport från SJV: ****https://www2.jordbruksverket.se/download/18.29f2c2f51624fb1736d1ec63/1521792986570/ra18_12v2.pdf**

Beteende

Brubaker, L. & Udell, M. A. R. 2016. Cognition and learning in horses (Equus callabus): What we know and why we should ask more. Behavioural Processes 126, 121‐131. Canvas

Christensen, J. W., Zharkikh, T. & Chovaux, E. 2011. Object recognition and generalization during habituation in horses. Applied Animal Behaviour Science 129, 83‐91. Canvas

RØrvang, M.V., Nielsen, B.L., McLean, A.N. 2020. Sensory Abilities of Horses and Their Importance for Equitation Science. Frontiers in Veterinary Science 7, 17 pp. Canvas

Sigurjónsdóttir, H. 2007. Equine learning behavior: The importance of evolutionary and ecological approach in research. Behavioural Processes 76, 40‐42. Canvas

Starling, M., McLean, A. & McGreevy, P. 2016. The Contribution of Equitation Science to Minimising Horse‐Related Risks to Humans. Animals 6, 15, 13 pp. Canvas

Anatomi och fysiologi

Bildkompendium Häst. Bilder från Atlas der topographischen Anatomie der Haustiere, P. Popesko 1998. Afys 2003. Canvas

Davies Z. (2017) Equine Science. 3 ed. Wiley‐Blackwell ISBN: 9781118741184. Finns som E-bok på SLU Biblioteket

Näringslära, utfodring, hullbedömning

Utfodringsrekommendationer för häst (2011), SLU. Används som underlag för allt som har att göra med energi- och näringsbehov och utfodring. Finns här: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/Verktyg/utfodringsrekommendationer-for-hast/

Fodertabeller med näringsinnehåll i olika fodermedel för olika djurslag: http://www2.freefarm.se/fodertabell/fodtab.pl?djur=ko Välj djurslag häst för att få energivärden för häst i de olika fodermedlen. Övrigt innehåll i fodren är detsamma för idisslare och häst, så välj idisslare för att se så många andra variabler som möjligt (de kommer tyvärr inte med i listan om man väljer häst).

Carroll, C.L., Huntington, P.J. 1988. Body condition scoring and weight estimation of horses. Equine vet. J. (1988) 20 (l), 41-4. Canvas

Henneke, D.R., Potter, G.D., Kreider, J.L., Yeates, B.F. 1983. Relationship between condition score, physical measurements and body fat percentage in mares. Equine Vet J. 15(4)371-372. Canvas

EAAP 2012: Forages and grazing in horse nutrition. 2012. EAAP Publication no 132. Eds. Saastamoinen, Fradinho, Santos, Miraglia. Wageningen Academic Publishers. **Tillgänglig som e-bok vid SLU-Biblioteket **(logga in som student först och använd sökorden “Forages and grazing in horse nutrition”, välj sökträffen där det finns en fulltext och ladda ned som pdf). I den här publikationen är det sidorna 289‐303, Forage feeding systems (Jansson et al.) som vi använder i kursen.

Ringmark, S., Connysson, M., Arvidsson-Segerkvist K., Jansson, A., Müller, C.E. 2023. Vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv. Rapport 308, Inst. för Husdjurens utfodring och vård, SLU. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/rapport-308-vallfoder-till-hastar-ur-ett-utfodringsperspektiv-slutversion-230228.pdf

 Referenslitteratur (används som uppslagsverk):

Equine Applied and Clinical Nutrition (2013), Saunders Elsevier. E‐bok, åtkomst‐ gör så här: Logga in som student och gå till SLU‐bibliotekets hemsida, klicka på Primo och skriv ”Equine applied and clinical nutrition” i sökrutan. Välj ett av fulltextalternativen så kommer du till en sida där du fritt kan ladda ned hela boken som pdf‐fil.

Avel och genetik

Ablondi, M., Eriksson, S., Tetu, S., Sabbioni, A., Viklund, Å. & Mikko, S. 2019. Genomic Divergence in Swedish Warmblood Horses Selected for Equestrian Disciplines. Genes, 10:976, doi:10.3390/genes10120976. Canvas

Ablondi, M., Johnsson, M.,Eriksson, S., Gelinder Viklund, Å & Mikko, S. 2022. WFFS carrier effect on performance traits in Swedish Warmblood horses and future breeding prospective. Genetics Selection Evaluations 54:4, https://doi.org/10.1186/s12711-021-00693-4. Canvas

Albertsdóttir, E. 2010. Integrated genetic evaluation of breeding field test traits, competition traits and test status in Icelandic horses. Doktorsavhandling. Hvanneyri: Agricultural University of Iceland. ISBN: 97899798810412. https://skemman.is/bitstream/1946/10835/1/elsa%20alb.%20doktorsritgerd.pdf

Andersson, L.S., Larhammar, M., Memic, F., Wootz, H., Schwochow, D., Rubin, C‐J., Patra, K., Arnason, T., Wellbring, L., Hjälm, G., Imsland, F., Petersen, J.L., Mccue, M.E., Mickelson, J.R., Cothran, G., Ahituv, N., Roepstorff, L., Mikko, S., Vallstedt, A., Lindgren, G., Andersson, L. & Kullander, K. (2012). Mutations in DMRT3 affect locomotion in horses and spinal circuit function in mice. Nature 488, 642–646. Canvas

Bonow, S., Eriksson, S., Thorén Hellsten, E. & Gelinder Viklund, Å. 2022. Consequences of specialized breeding in the Swedish Warmblood horse population. J Anim Breed Genet., 00, 1-13. https://doi.org/10.1111/jbg.12731. Canvas

Stock, K. F., Jönsson, L., Ricard, A and Mark, T. 2016. Genomic applications in horse breeding. Animal Frontiers 6:45‐52. doi:10.2527/af.2016‐0007. Canvas

Thorén Hellsten, E. 2008. International sport horse data for genetic evaluation. Doktorsavhandling, SLU, 978‐91‐85913‐65‐7. http://pub.epsilon.slu.se/1754/1/Kappa_080420.pdf

Viklund, Å. 2010. Genetic evaluation of Swedish Warmblood horses*.* Doktorsavhandling. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet. ISBN: 978‐91‐576‐7461‐6. http://pub.epsilon.slu.se/2336/1/viklund_asa_100831.pdf

Information om avelsarbete för de tre största raserna i Sverige:

SWB (www.swb.org)

SWBs Avelsplan: https://swb.org/wp-content/uploads/2016/11/Avelsplan_2021-2026_publ.pdf

Islandshäst (www.sifavel.se)

Avelsplan för islandshästar i Sverige mm: https://www.sifavel.se/%C3%B6vrigt/reglementen-44240611

FEIF Breeding Rules and Regulations: https://www.feiffengur.com/documents/FEIF_Rules_Regulations_breeding_2022.pdf (Breeding rules från sid 67)

Varmblodig travare (www.travsport.se)

Artikel om Avelsindex: https://www.travsport.se/avel-och-uppfodning/ovrigt-om-avel/avelsindex/

Avels- och Registreringsreglementet: (https://www.travsport.se/siteassets/regelverk/avel-och-uppfodning/avels-och-registreringsreglemente.pdf?174 ).

Reproduktion

Dalin, A‐M & Malmgren, L. Compendium in Equine Reproduction. Department of Obstetrics and Gynaecology. Swedish University of Agricultural Sciences, pp 1‐38, 69‐71 och 131‐138. Canvas

Davies Z. (2018) Equine Science. 3 ed. Wiley‐Blackwell ISBN: 9781118741184. Finns som E-bok på SLU Biblioteket, https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action? docID=5050350. Kapitel 12.

Hästgödsel, hästhållning och miljö

Weir et al., 2017. Characterizing ammonia emissions from horses fed different crude protein concentrations. J Anim Sci 2017.95: 3598-3608. Canvas

Parvage et al., 2013. A survey of soil phosphorus (P) and nitrogen (N)in Swedish horse paddocks. Agriculture, Ecosystems and Enivronment 178, 1-9. Canvas

Airaksinen, S., Heiskanen, M. L. & Heinonen-Tanski, H. (2007). Contamination of surface run-off water and soil in two horse paddocks. Bioresource Technology, 98, 1762-6. Canvas

Hästgödsel - en naturlig resurs. Rapport från Jordbruksverket: https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo13_5.pdf

Hästen, landskapet och mångfalden: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/afb/block/cg-thulin/thulin-mfl-2021---hasten-landskapet-och-mangfalden_fauna-och-flora-nr-1.pdf

Förebyggande hästhälsovård

SVAs hemsida: http://www.sva.se/djurhalsa/hast.

Parasitologi och beteshygien

Sellen, D.C. & Long, M.T. 2014. Equine Infectious Diseases. 2nd edition. Saunders. ISBN: 978-1-4557-0891-8. Finns som E-bok på SLU Biblioteket. Kapitel 57 & 58.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0212 Anmälningskod: SLU-10023 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%