Ny sökning
KE0063

Grundläggande kemi II

Kursen ger ytterligare kunskaper i grundläggande kemiska och biokemiska lagar och begrepp, framförallt inom det biokemiska området. Egenskaper och reaktioner för de i naturen viktigaste oorganiska och organiska och föreningarna behandlas, liksom viktiga analytiska metoder som används inom de olika kemiska disciplinerna. Introduktion till de centrala delarna av metabolismen som är gemensam för allt liv på jorden samt om olika grupper av biomolekyler och om hur dessa byggs upp och bryts ned i den levande cellen ingår också.

Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten men syftar även till att bekanta studenterna med centrala kemiska och biokemiska metoder. Studentens förmåga till såväl skriftlig som muntlig redovisning övas också.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för KE0063

Läsåret 2022/2023

Grundläggande kemi II (KE0063-30061)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Grundläggande kemi II (KE0063-30173)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Grundläggande kemi II (KE0063-30258)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi II (KE0063-30055)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande kemi II (KE0063-30113)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande kemi II (KE0063-30005)

2018-01-15 - 2018-02-18

Läsåret 2016/2017

Grundläggande kemi II (KE0063-30001)

2017-01-16 - 2017-02-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1: Allmän och organisk kemi: Chemistry. 5e eller 4e upplagan (även 3e uppl. fungerar)

Författare: A. Blackman, S. Bottle, S. Schmid, M. Mocerino, U. Wille

ISBN: 978-0-7303-9667-3 (5e), 978-0-7303-6328-6 (4e)

Kommentar: Boken ska ha knappt 1500 (knappt 1700 för 4e) sidor och kosta cirka 750 SEK (pris 2023 hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala).

2: Biokemi: Biochemistry, 9e Upplagan

Författare: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer

ISBN: 9781319114657

Kommentar: Boken bör kosta drygt 900 SEK (pris 2023 hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala). Jag har även kollat ad libris och bokus. Se upp!!! Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt! 9e Upplagan är officiell kurslitteratur men även 6e, 7e och 8e upplagorna fungerar.

3: Material från molsci-institutionen

Författare: Producerat av lärare vid vår institution

Kommentar: Material kommer att delas ut under kursens gång, ibland i fysisk och ibland i digital form.

Som ett **inofficiellt alternativ till boken av Blackman et al under punkt 1** kan en äldre bok av Mahaffy m.fl. användas: Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity (FYSISK BOK)

Författare: P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry

ISBN: 9780176684082. Mahaffy-boken är fortfarande en bra bok. Den finns som begagnad hos många äldre SLU-studenter.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Livsmedelsprogrammet Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0063 Anmälningskod: SLU-30300 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%