Ny sökning
LB0099

Praktik - Lantbrukets husdjur 1

Kursens syfte är att ge en förståelse för det praktiska handhavandet av lantbrukets djur. Genom praktisk färdighetsträning och reflektion ger kursen insikt i djurskötarens arbetsvillkor och hur skötselrutiner påverkar djurens produktion och välbefinnande samt produktionens ekonomi.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0099

Läsåret 2022/2023

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50050)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2021/2022

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50004)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2020/2021

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50044)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2019/2020

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50076)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2018/2019

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50024)

2019-06-10 - 2019-09-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Växtodlingsprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - livsmedel Etologi och djurskydd (kandidat) Djur och hållbarhet (kandidat) Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0099 Anmälningskod: SLU-50008 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 40%