Ny sökning
LB0111

Projektledning och processstödjande

För översikt, se kurssida på engelska.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0111

Läsåret 2023/2024

Projektledning och processstödjande (LB0111-40001)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Projektledning och processstödjande (LB0111-40083)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Projektledning och processstödjande (LB0111-40045)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Projektledning och processstödjande (LB0111-40063)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Projektledning och processstödjande (LB0111-40007)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Tonnquist, Bo. 2021. *Project Management - A guide to the Theory and Practice of Project Management and Agile Methods.*Stockholm: Sanoma utbildning

Fifth edition. ISBN:978-91-523-6079-8

_______

Schwarz, Roger. 2017. The skilled facilitator - A comprehensive Resource for consultants, facilitators, coaches and trainers. Hoboken: Jossey-Bass.

Third Edition. ISBN: 978-1-119-06439-8

This book is available as a free e-book at SLU Library.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Horticultural Science - Master's Programme Hortonomprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LB0111 Anmälningskod: SLU-40020 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%