Ny sökning
LK0395

Stadsodling och social interaktion

Kursen är ämnesövergripande på det aktuella temat stadsodling. Utifrån ett globalt och nationellt perspektiv granskar man stadsodling som socialt och politiskt fenomen i samhället. Stadsodlingens betydelse som markör för ekologisk omställning och människors inflytande på sin närmiljö tas upp. På en mer detaljerad nivå fördjupar studenterna sig i stadsodlingens förutsättningar: vad får man göra i staden, hur påverkar platsens identitet och kulturvärde möjligheter för odling, vad kan man odla och hur, och vad finns det för risker och nytta. Syftet är att förbereda studerande i olika ämnesområden att bemöta stadsodlingens utmaningar i sina yrkesliv.

Information från kursledaren

Course introduction

Welcome to the course introduction on Wednesday March 20. At 9.15 - 12.00. In room Östan.

Looking forward to meeting you!

Best regards,

Marie

Marie.Larsson@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0395-40058 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0395

Läsåret 2022/2023

Stadsodling och social interaktion (LK0395-40017)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Stadsodling och social interaktion (LK0395-40070)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Food and Landscape Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: G2F
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0395 Anmälningskod: SLU-40058 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%