Ny sökning
LK0404

Landscape Architecture Practice

• Förberedelse för praktikperiod görs av studenten genom att etablera kontakt med en möjlig praktikplats i Sverige eller utomlands. Kursledaren godkänner praktikplatsen.


• 9–10 veckors arbetsplatsförlagd praktik.


• Skriftlig rapport (10–15 sidor exkl. bildmaterial).


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0404-10186 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0404

Läsåret 2023/2024

Landscape Architecture Practice (LK0404-50051)

2024-06-03 - 2024-09-01

Läsåret 2023/2024

Landscape Architecture Practice (LK0404-40069)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Landscape Architecture Practice (LK0404-30143)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Landscape Architecture Practice (LK0404-20070)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-40006)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-30009)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-20005)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-10010)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-40137)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-30244)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-20153)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-10280)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0404 Anmälningskod: SLU-10186 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%