Ny sökning
LK0408

Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice

Kursen innehåller föreläsningar, litteraturseminarium med muntlig presentation och/eller skriftliga reflektioner över studerad litteratur, samt övningsuppgifter som utförs både individuellt och i grupp.


Övningsuppgifterna kan exempelvis utgöras av fallstudier där studenterna analyserar ett genomfört projekt utifrån studerade teorier samt diskuterar och föreslår metod för en hypotetisk fallstudie av projektet.


Kursens litteratur behandlar viktiga teoribildningar inom landskapsarkitekturen från historiska texter till samtida diskurser.


Föreläsningar som ges inom ramen för kursen avser att introducera teoribildningar och metoder som används inom landskapsarkitekturen.


Av särskild vikt är kritiskt tänkande och användandet av grafiska representationer såsom skisser, foto, diagram, ritningar etc. som komplement till det skriva och talade ordet.


Information från kursledaren

Welcome to the course.

You will find more information on our canvas page and there we will also keep the schedule updated with any changes as well as information about venue and zoom links.

Teacher's team.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0408-20069 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0408

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice (LK0408-20007)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice (LK0408-20173)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur

Litteraturen kommer finnas till försäljning i Alnarps servicecenter.

 1. Research in landscape architecture : methods and methodology
  Länk: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma9919287002705121
  Författare: Eds: Adri van den Brink, Diedrich Bruns, Hilde Tobi & Simon Bell
  ISBN: ISBN : 1-138-02093-1

 2. Routledge research companion to landscape architecture
  Länk: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma9919649910605121
  Författare: EDs: Ellen Braae & Henriette Steiner
  ISBN: ISBN : 1-315-61311-5

 3. Research strategies in landscape architecture: mapping the terrain
  Länk: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/kl53n/cdi_crossref_primary_10_3939_JoLA_2011_2011_11_34
  Författare: Simon Swaffield & M. Elen Deming
  ISBN: ISSN: 1862-6033
  Kommentar: DOI: 10.3939/JoLA.2011.2011.11.34

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0408 Anmälningskod: SLU-20069 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%