Ny sökning
LK0417

Projektledning för landskapsingenjörer 2

I den här kursen får du arbeta med utmaningar kopplade till hållbar planering och förvaltning av framtidens städer. Utmaningarna för framtidens landskapsingenjörer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa situationer är kommunikation.Under kursen får du lära sig använda verktyg för att kunna hantera olika situationer som yrkesverksamma landskapsingenjörer möter. Föreläsningar och litteraturseminarier ger dig fördjupad teoretisk förståelse och nya förhållningssätt. Till hjälp kommer vi att fokusera på ett antal centrala begrepp: Aktör, delaktighet, demokrati, dialog, information, intressemotsättning, kommunikation, komplexitet, metod, perspektivtagande, process, professionell, projekt, samtal, samverkan, utvärdering och yrke.Genom studiebesök och gästföreläsningar samt i projektarbeten i grupp får du möjlighet att reflektera över olika yrkesroller såsom myndighets- samt ledarrollen och dess förutsättningar med fokus på kommunikativa aspekter.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0417-20055 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0417

Läsåret 2022/2023

Projektledning för landskapsingenjörer 2 (LK0417-20023)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk läsning:

 1. OBLIGATORISK LITTERATUR

  1) Byggledning projektering
  **Författare: **Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson
  **ISBN: **9789144156421, upplaga 2:2
  **Kommentar: **kapitel 1-4, 6-7, 10

  1. Projektmodell Uppsala
   **Kommentar: **kommer att finnas tillgänglig på canvas

  2. Judith Butler's Gender Trouble: A Short Introduction (video)https://www.youtube.com/watch?v=q3i-8JEWSk8Links to an external site.

  3. Student survey reaction: ‘Is architecture a middle-class profession? Hell yes’.
   Författare: Ella Jessel (2018)
   Architects’ Journal web page. Visited 2021-10-29. https://www.architectsjournal.co.uk/news/student-survey-reaction-is-architecture-a-middle-class-profession-hell-yesLinks to an external site.

  4. Hegemonic Feminism Revisited: On the Promises of Intersectionality in Times of the Precarisation of Life
   Författare: Paulina de los Reyes & Diana Mulinari (2020)
   NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:3, 183-196 https://doi.org/10.1080/08038740.2019.1705905Links to an external site.

  5. Becoming a Feminist Architect
   Författare: Marie-Louise Richards (2017).
   Field Journal Vol. 7:. Download Marie-Louise Richards. 2017. Field Journal Vol. 7: http://field-journal.org/wp-content/uploads/2018/01/3-Hyper-visible-Invisibility.pdfLinks to an external site.

  6. Co-optation and Feminisms in the Nordic Region: ‘Gender-friendly’ Welfare States, ‘Nordic exceptionalism’ and Intersectionality.
   Författare: Stoltz P. (2021)
   I: Keskinen S., Stoltz P., Mulinari D. (eds) Feminisms in the Nordic Region.Gender and Politics. Palgrave Macmillan, Cham Download Stoltz P. (2021) In: Keskinen S., Stoltz P., Mulinari D. (eds) Feminisms in the Nordic Region.Gender and Politics. Palgrave Macmillan, Cham. 
   https:/Links to an external site./doi.org/10.1007/978-3-030-53464-6_2Links to an external site.

  8) Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren.
  **Författare: **Sven Eklund
  **ISBN: **9789144072753
  **Kommentar: **Delar kommer att finnas på Canvas

  9) Dynamik i arbetsgrupper: om grupprocesser på arbetet
  **Författare: **Kjell Granström
  **ISBN: **9789144008523
  **Kommentar: **Delar kommer att finnas på Canvas

  10) Collaborative planning. Shaping places in fragmented societies.
  **Författare: **Patsy Healey
  **ISBN: **0774805986
  **Kommentar: **Introduktion och kapitel 1 & 2

  11) Discursive moments: Reframing deliberation and decision-making in alternative futures landscape ecological planning
  **Författare: **M.E. Hoversten, S.R. Swaffield
  **ISBN: **https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.10.005

  12) The complete project manager: Integrating people, organizational and technical skills,
  **Författare: **Englund, Randall & Alfonso Bucero. 2019
  **ISBN: **9781523098422
  **Kommentar: **Ed. Berrett-Koehler, 2 nd edition, CA. Kap 3, 5 och 6

  13) Getting to yes: Negotiating an agreement without giving in
  **Författare: **Fisher, Roger et al. (2012)
  **ISBN: **9780143118756
  **Kommentar: **Ed. Ramdom House Business Nook, 3rd edition, London.

  14) Group-Projects in a Problem-Oriented Setting
  **Författare: **Anders Dahl & Trine Dich
  **ISBN: **9788791319532
  **Kommentar: **Introduktion och part 1. 212 sidor (Delar kommer att finnas på Canvas).

  15) Problem-oriented Project Work: A Workbook
  **Författare: **Bitsch Olsen, Poul & Kaare Pedersen. 2019
  **Kommentar: **5th Edition 2019. Samfundslitteratur. Kap 1, 3, 11. (Delar kommer att finnas på Canvas)

  REKOMMENDERAD LÄSNING SAMT REFERENSLITTERATUR

  1) Byggledning projektering
  **Författare: **Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson
  **ISBN: **9789144156421, upplaga 2:2
  **Kommentar: **Resterande kapitel

  2) Byggledning projektering, övningsbok
  **Författare: **Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson
  **ISBN: **97891441222243, upplaga 2:2
  **Kommentar: **Resurs för tentameninläsning

  3) Introduktion till entreprenadrätt
  **Författare: **Olsson, S. 2020
  **ISBN: **9789179170356
  **Kommentar: **Utgivare: Svensk Byggtjänst. 182 sidor.

  4) Projektledning
  **Författare: **Hallin, A; Gustavsson, T. 2015
  **ISBN: **ISBN: 978-91-47-11480-1
  **Kommentar: **Liber AB. Andra upplagan. 243 sidor. Delar kommer att finnas på Canvas

  5) Projektledning från grunden
  **Författare: **Tonnquist, B. 2020.
  **ISBN: **9789152360095
  **Kommentar: **Rekommenderad läsning

  6) Övningsbok Projektledning
  **Författare: **Tonnquist, B. 2018
  **ISBN: **9789152355572
  **Kommentar: **Rekommenderad läsning

  7) Att vara chef och ledare: dina verktyg för praktiskt ledarskap.
  **Författare: **Mossboda, B-M, Mikael Peterson, Inga Rönnholm.
  **ISBN: **9789170920363
  **Kommentar: **Delar kommer att finnas på Canvas

  8) Growing Wings on the Way: Systems Thinking for Messy Situations.
  **Författare: **Rosalind Armson. 2011
  **Kommentar: **Triarchy Press Limited,. Kap 3 kommer att finnas på Canvas Rekommenderad läsning

  9) Att skapa effektiva team
  **Författare: **Wheelan, S. 2010
  **ISBN: **9789144119199
  **Kommentar: **Rekommenderad läsning

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0417 Anmälningskod: SLU-20055 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%