Ny sökning
LK0448

Analys av skogslandskap

Kursen är uppdelad i två moduler:

Modul/delkurs 1: Analys av biofysiska, naturliga och markanvändningsfaktorer.

Modul/delkurs 2: Sociokulturella aspekter av landskapet och samtida koncept.


Kursen innehåller regionala exkursioner och en avslutande fallstudie. Syftet är att ge en helhetsförståelse för trädens och skogens betydelse i landskapet, särskilt vad gäller komplexiteten, rumsligheten och relationen till landskapets användare. De två modulerna behandlar olika aspekter av hållbar utveckling, som syntetiseras i den slutliga fallstudien. Den första modulen innehåller verktyg för att analysera landskapsutveckling och struktur, landformer, byggnader och vegetationsstrukturer. Den andra modulen behandlar sociokulturella aspekter för att analysera användningen av landskapet, inklusive regler och förordningar relaterade till landskapsanvändning, The European Landscape Convention, användartyper, rekreationstyper, användarperspektiv, erfarenhet och preferenser, och intressentanalys, inklusive makt/intresse analys.


Kursen har ett internationellt perspektiv, men i praktiken fokuserar den på norra Europas skogslandskap. Studenterna får teoretiska kunskaper genom föreläsningar, diskussioner, feedback, möten och seminarier. Föreläsningarna baseras på vetenskaplig litteratur, som tillämpas i fallstudier och gruppövningar baserade på verkliga platser och processer.


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: Föreläsningar, litteraturstudier, övningar, inlämningsuppgifter, grupparbeten


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: Kritiskt tänkande, problemlösning, muntlig & skriftlig kommunikation, lagarbete, förmåga att arbeta självständigt


Följande moment är obligatoriska: Kursövningar och exkursioner.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skog och landskap (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74990 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0448 Anmälningskod: SLU-20117 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%