Ny sökning
LV0115

Livmedelsetik

Kursens syfte är att fördjupa studenternas etiska kompetens, både generellt och i relation till livsmedelsproduktion och -konsumtion. Kursen ges på distans med webföreläsningar, men även föreläsningar, seminarier och gruppövningar i realtid. Därtill kommer individuella skriftliga uppgifter. Efter en introduktion till normativ etik undersöker vi och tillämpar dessa etiska resonemang på olika frågor inom livsmedelskedjan, reflekterar över globalisering och klimat, vilken roll den sociala, kulturella och religiösa kontexten spelar och kring pro/contra användningen av GMO etc. Slutligen skriver studenterna en individuell uppsats om valfritt ämne inom livsmedelsetik. Examinationen baseras på aktivitet under seminarierna och de skriftliga uppgifterna.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0115-10352 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0115

Läsåret 2022/2023

Livmedelsetik (LV0115-10062)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Livmedelsetik (LV0115-10206)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Livmedelsetik (LV0115-10276)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Livmedelsetik (LV0115-10277)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Livmedelsetik (LV0115-10278)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Livmedelsetik (LV0115-10302)

2019-10-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Livmedelsetik (LV0115-10303)

2019-10-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Livmedelsetik (LV0115-10304)

2019-10-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

List of mandatory course literature

Books:

Sandler, Ronald L. 2015. Food ethics. The Basics. Routledge, pp.201. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203694404/food-ethics-basics-ronald-sandler

Gjerris M, Nielsen MEJ and Sandøe P (2013): The good, the right and the fair. An introduction to ethics College publ. pp. 192. (not available as e-book)

Kortetmäki, T. 2022. Agriculture and Climate Change Ethical Considerations, Chapter 3. Ed: Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology ECNH and Ariane Willemsen, CH-Bern https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/Buchreihe_Beitraege_zu_Ethik_und_Biotechnologie/Buch_15_Inhalt_Agriculture_and_Climate_Change.pdf

Scientific papers:

Dieterle, J.M. 2022. Agency and Autonomy in Food Choice: Can We Really Vote with Our Forks? J Agric Environ Ethics 35, 5 https://doi.org/10.1007/s10806-022-09878-3https://rdcu.be/cUSJn

Or Dieterle, J.M. 2016. Autonomy, Values, and Food Choice. J Agric Environ Ethics 29, 349–367 https://doi.org/10.1007/s10806-016-9610-2https://rdcu.be/cUSKa

Eriksson, Jonas, Rydhmer, Röcklinsberg 2017: Invited review: Breeding and ethical perspectives on genetically modified and genome edited cattle. Journal of Dairy Science, 101 (1): 1-17, 2017

Gjerris M., Gaiani S. 2014: Food Waste and Consumer Ethics. In: Thompson P.B., Kaplan D.M. (eds) Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. Springer, Dordrecht https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-0929-4_99

Mepham, Ben. 2000. A Framework for the Ethical Analysis of Novel Foods: The Ethical Matrix. Journal of Agricultural and Environmental Ethics (12), 165-176. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009542714497

Röös, E., Patel, M., Spångberg, J., Carlsson, G. & Rydhmer, L. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food policy, 58, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.008

Sandøe, P. and Christiansen, S.B., 2008. The use of animals in animal production, Chapter 5 in their book Ethics of animal use in veterinary and animal science, Blackwell. (Available at the library, chapter 5 available as pdf in Canvas).

Schulze, M., Spiller, A & Risius, A. 2019. Food Retailers as Mediating Gatekeepers between Farmers and Consumers in the Supply Chain of Animal Welfare Meat - Studying Retailers’ Motives in Marketing Pasture-Based Beef Food Ethics 3,41-52. https://link.springer.com/article/10.1007/s41055-019-00040-w

Siipi, H. 2015 Is Genetically Modified Food Unnatural? Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 28:807–816. DOI 10.1007/s10806-015-9568-5 https://rdcu.be/cUSNQ

Zwart, Hub. 2000. A short history of food ethics. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 12:113–126. https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1009530412679

Further papers might be added closer to course, and you will choose 2-3 papers for reading and ethical reflection within an individual assignment.

Relevant resources available at SLU Library (with an SLU-account and VPN):

OXFORD HANDBOOK OF FOOD ETHICS https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=6380710

ROUTLEDGE HANDBOOK OF FOOD ETHICS https://www.taylorfrancis.com/books/9781315745503

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: LV0115 Anmälningskod: SLU-10352 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%