Ny sökning
LV0128

Innovation för hållbara livsmedelssystem

Innovationsledning, innovationsteori, innovationsprocesser med tillämpning på hållbara livsmedelssystem


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:


Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och arbete i grupp och enskilt.


Under dessa moment ingår teoriavsnitt rörande innovationsprocesser och innovationssystem, projektledning och organisation, samt aspekter på hållbara livsmedelssystem. Kursen bygger på aktivt deltagande i workshops, seminarier och projektarbeten som innefattar uppgifter och projekt med koppling till ett hållbart livsmedelssystem.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:  • Systemtänkande

  • Presentationsteknik

  • Gruppdynamik

  • Processledning


För godkänd kurs krävs närvaro på obligatoriska moment (seminarier/workshops/presentationer/handledning), godkända inlämningar och tentamen, samt godkänt på projektarbete (skriftlig och muntlig presentation).


Information från kursledaren

Welcome to the course Innovation management for sustainable food systems.

In the schedule link you will find a schedule. The planned room in the schedule may change. Also, some of the activities are yet only preliminary. Please check Canvas for the latest information.

The Canvas page will always have the most recent information when the course is going.

Kind regards, Fredrik (course leader)

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Trott (2021) Innovation management and new product development, 7th edition, Pearson (note. previous editions also works, but may have other chapter structure)

  2. Tonnquist (2021) Project management. Sanoma Utbildning

  3. Other literature will be made available on Canvas. See Canvas and the Schedule

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0128 Anmälningskod: SLU-30291 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%