Ny sökning
MV0208

Forskningspraktik

Forskningspraktik är en individuell kurs vars syfte är att ge en inblick i forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete i praktiken. Kursen är öppen för studenter på masterprogrammen Soil, Water and Environment och EnvEuro. Den genomgås vanligen före examensarbetet och kan underlätta för dig att identifiera ett lämpligt examensarbete eller ett framtida arbete.Praktiken utförs på valfri forskningsinstitution, företag eller myndighet med anknytning till mark-, vatten- och miljöfrågor, där du får följa och delta i det praktiska arbetet. Till skillnad från masterarbetet behöver du inte ha ett eget projekt, utan kan arbeta med olika uppgifter som förekommer på praktikplatsen.Du får en handledare på praktikplatsen. Tillsammans med denne väljer du ett tillämpligt teoriavsnitt som du läser in dig på. I kursen ingår att skriva en rapport med dels en litteraturöversikt, dels en redogörelse för det praktiska arbetet som också redovisas muntligt i slutet av kursen.Du ansvarar som student för att hitta en praktikplats, men institutionen kan hjälpa till med kontakter, råd och tips och måste godkänna praktikplatsen innan du börjar. För att detta ska hinnas med ska du helst kontakta oss terminen före praktikkursen. Ansök till kursen på vanligt sätt på antagning.se. Du måste inte ha en praktikplats ordnad innan du söker. Är du osäker på att finna en praktikplats, kan du också vänta och göra en sen anmälan.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0208

Läsåret 2023/2024

Forskningspraktik (MV0208-20206)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Forskningspraktik (MV0208-20048)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Forskningspraktik (MV0208-20087)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Forskningspraktik (MV0208-20154)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Forskningspraktik (MV0208-20101)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Forskningspraktik (MV0208-20081)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Forskningspraktik (MV0208-20102)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Miljövetenskap Markvetenskap Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0208 Anmälningskod: SLU-10256 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%