Ny sökning
MV0219

Markvetenskap

I marken finns en mångfald av dött och levande material i ständig växelverkan: mineralpartiklar, organiskt material, vatten, luft, växtrötter, djur, bakterier och svampar. Markprocesserna är livsavgörande för allt liv på land, bestämmer produktionskapaciteten i jord- och skogsbruk samt styr såväl vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag som utbytet av växthusgaser med atmosfären.Kursen tar upp markens beståndsdelar, hur vatten lagras och flödar genom marken, kemiska reaktioner mellan markvätska och markpartiklar och hur mikroorganismer binder och frigör kol och kväve i markens organiska material. Processernas betydelse för produktion och miljö belyses. I ett syntesarbete får studenterna bearbeta resultat från laborationer och övningar samt analysera dem ur både produktions- och miljösynpunkt.

Information från kursledaren

Under "Schema" finns ett preliminärt schema. Lokaler och tentamenstider är bekräftade av lokalbokningen. Smärre ändringar är fortfarande möjliga, men troligen inte av obligatoriska moment. Första sidan av schemat är en översikt med bland annat tentamensdatum sammanfattade.

Litteraturlistan är uppdaterad 2021-03-08 enligt följande:

1) Oförändrad (bok)

2) Oförändrad (erbjuds digitalt)

3) Oförändrad (kompendium)

4) Markluft: Titeln rättad (erbjuds digitalt)

5) Övnings- och litteraturkompendium i markfysik: Årtalet rättat; 2020 års upplaga har redan använts några år.

6) Laborationskompendium i markkemi: Ny reviderad upplaga. Jämfört med upplagan från 2022 har den annorlunda utformning och numrering av uppgifterna i kap 10 och 11; här fungerar inte äldre upplagor fullt ut. Dessutom genomgripande revision av teori och förklaringar i kap 5 och 6 samt lätt revision av teori och förklaringar i kap 12; i grunden är det dock samma uppgifter i kap 5, 6 och 12 och äldre upplagor fungerar för korrekta inlämningsuppgifter.

7) Oförändrad

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0219-40193 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0219

Läsåret 2022/2023

Markvetenskap (MV0219-40048)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Markvetenskap (MV0219-40088)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Markvetenskap (MV0219-40120)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Markvetenskap (MV0219-40095)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Eriksson, J., Dahlin, S. Nilsson, I. och Simonsson, S. 2011. Marklära. Studentlitteratur, Lund. Huvudlitteratur i markkemi och i markbiologi. Köps i bokhandel.
  2. Grip, H. och Rodhe, A. 1994. Vattnets väg från regn till bäck. Hallgren & Fallgren, Uppsala. ISBN:91 7382 724 X, ett mindre antal sidor. Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
  3. Messing, I. 2013. Markfysikens grunder (kompendium). Huvudlitteratur i markfysik. Säljs i Servicecenter från kursstart (pris: ca 110 kr).
  4. Markluft (tilläggslitteratur i markfysik). Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
  5. Övnings- och litteraturkompendium i markfysik, 2020 års upplaga. Säljs i Servicecenter från kursstart (ca 80 kr)..
  6. Laborationskompendium i markkemi, 2024 års upplaga. Säljs i Servicecenter från kursstart (ca 60 kr).
  7. Utdelat kompendium i markbiologi. Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Miljövetenskap Markvetenskap Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0219 Anmälningskod: SLU-40193 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%