Ny sökning
MV0227

Mark, vatten och meteorologiska processer i skogsekosystemet

Kursen i Mark, Vatten och Meteorologiska Processer i Skogsekosystemet ger dig kunskaper om hur skogsekosystemens sammansättning och funktion bestäms av markens egenskaper, tillgång till vatten samt klimatet. Kunskaper om dessa processer är en förutsättning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen, som utgör en grundpelare för att motverka klimatförändringarna och ställa om till en biobaserad ekonomi.

Fördjupade kunskaper om samspelet mellan skogens vatten- och energibalans samt biologiska och kemiska processer i skogsmarken är avgörande för förståelsen av skogens ekologi och förutsättningarna för att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt som kan tillämpas på frågor som klimatförändringar, hushållning av mark- och vattenresurser, miljöföroreningar och försurning av mark och vatten.

Föreläsningar och individuella litteraturstudier varvas med organiserade gruppdiskussioner och praktiska övningar med empiriska data och analytiska modeller där du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna på verkliga problem.

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2024-02-28

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Markvetenskap Biologi
Kurskod: MV0227 Anmälningskod: SLU-30281 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%