Ny sökning
MX0156

Kommunikation och myndighetsutövning vid livsmedelstillsyn

Kursen är uppdelad i tre moment:  1. Myndighetskommunikation (5 hp)


– Grundläggande teori och begrepp om miljökommunikation och konflikter


– Mötesmetodik


– Skriftlig kommunikation i miljötillsynen


– Samtalsmetodik


– Att utöva och möta makt i samband med miljötillsyn


– Reflekterande samtal och andra reflektionsmetoder  1. Förvaltningsrätt och livsmedelslagstiftning (5 hp)  • livsmedels- och förvaltningslagstiftning  1. Livsmedelstillsyn inklusive praktik (5 hp)  • kontrollmetoder inom livsmedelsområdet  • Praktik på miljötillsynsmyndighet (även livsmedels- och djurskyddstillsyn) inklusive reflektion över gjorda erfarenheter
Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för MX0156

Läsåret 2022/2023

Kommunikation och myndighetsutövning vid livsmedelstillsyn (MX0156-30017)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Kommunikation och myndighetsutövning vid livsmedelstillsyn (MX0156-30302)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelstillsyn - magisterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0156 Anmälningskod: SLU-30390 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%