Ny sökning
MX0159

Miljöanalys

Kursen syftar till att förmedla en grundläggande förståelse av begreppet miljöanalys. Häri ingår främst miljöövervakning, datautvärdering och analys av resultat i förhållande till ekologiska och kemiska processer. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna redogöra för hur kretsloppen för de viktigaste antropogena föroreningarna påverkar miljön, och hur samhället bedriver miljöövervakning för att skilja naturlig variation från antropogent betingad miljöpåverkan hos dessa ämnen. Kursen ska också ge övning i hur miljöanalysprojekt planeras och genomförs.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0159

Läsåret 2022/2023

Miljöanalys (MX0159-30291)

2023-01-16 - 2023-02-15

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: MX0159 Anmälningskod: SLU-30384 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 100%