Ny sökning
NA0171

Econometric Theory

Kursen kommer att behandla sannolikhetslära, inferens och ekonometri. Delmoment 1 kommer att ta upp lagar inom sannolikhetsläran, väntevärden, multivariata fördelningar och täthetsfunktioner. Delmoment 2, inferensläran, kommer att ta upp urvalsfördelningar, centrala gränsvärdessatsen, och hypotestest med stora urval. Den ekonometriska delen (Delmoment 3) kommer ta upp minsta kvadratmetoden, icke-linjära regressionsmodeller och en introduktion till andra estimeringsmetoder (maximum likelihood och method of moments). Kursen kommer också behandla samhällsvetenskaplig idéhistoria i ljuset av kvantitativ empirisk analys.


Information från kursledaren

Welcome to the course Econometric Theory, 7.5 hp!

This course is a collaboration with Uppsala University where all teaching and examination will be held.

For more information about the course regarding schedule, literature, amongst other things, click here: Econometric Theory - Uppsala University (uu.se)

Information to our new international students

The following link contain information that you, as a new student at SLU, will find useful before arriving in Sweden and while you are here as a student. It contains important information as how to access your student account at SLU and how to register for courses etc: https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/

Register for the course at SLU only

Self-registration for the course is done in Ladok between 2023-12-22–2024-01-02. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

If you need special support, please inform the course leader or student administration at the start of the course so that special arrangements can be made, for example for examination. Certificates from Nais must be presented with information about the support recommended for you. More information can be found here.

Questions

If you have questions regarding the course content, the student account, Student Portal or Ladok Student at Uppsala University, please contact studentadmin@nek.uu.se. For other questions, please contact econ-edu@slu.se.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0171-30334 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0171

Läsåret 2022/2023

Econometric Theory (NA0171-30134)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Econometric Theory (NA0171-30212)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Econometric Theory (NA0171-30195)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Econometric Theory (NA0171-30173)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Econometric Theory (NA0171-30202)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Econometric Theory (NA0171-30057)

2018-01-15 - 2018-02-18

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

* Obligatorisk

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Nationalekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0171 Anmälningskod: SLU-30334 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%